• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Español
Нотаріальні дії
Опубліковано 24 листопада 2020 року о 10:14

Дипломатичні та консульські установи України за кордоном вчиняють нотаріальні дії, передбачені законодавством України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону "Про нотаріат", статтею 44 Консульського статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про нотаріат» консульський відділ вчиняє, зокрема такі нотаріальні дії: 

  

Нотаріальна дія

1

посвідчує угоди (договори, заповіти, доручення та ін.), крім договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

2

вживає заходів до охорони спадкового майна;

4

видає свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

5

засвідчує вірність копій документів і виписок з них;

6

засвідчує справжність підпису на документах;

7

засвідчує вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

8

засвідчує факт, що громадянин є живим;

9

засвідчує факт знаходження громадянина в певному місці;

10

 засвідчує тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

11

 засвідчує час пред'явлення документів;

12

 вчиняє виконавчі написи;

14

 вчиняє морські протести.


Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу Посольства України в Перу за попереднім записом.

Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріально посвідчувані угоди, довіреності, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консула, який вчиняє нотаріальну дію. Якщо угоду, доручення, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

При вчиненні нотаріальної дії консулом здійснюється встановлення особи учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням такої дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, вичерпний перелік яких визначено ст. 43 Закону України «Про нотаріат», зокрема: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює).

У зв'язку з цим, при зверненні до Консульства за вчиненням будь-якої нотаріальної дії необхідно пред'явити ОРИГІНАЛ одного із наведених вище документів (а також надати копію поданого документа, яка залишається у нотаріальному архіві установи).

Копії паспортів громадянина України (у тому числі засвідчені іспанськими органами) за відсутності їх оригіналів, а також документи видані перуаньскими компетентними органами  для встановлення особи громадянина України при вчиненні нотаріальної дії консулом не приймаються! Також, відповідно до згаданої статті Закону України «Про нотаріат», посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів – договорів, довіреностей, заповітів.

Правоздатність юридичної особи установлюється на основі установчих документів (статуту, установчого договору, для некомерційних організацій – загального положення), документів про реєстрацію. Консул також перевіряє повноваження представника юридичної особи на основі:

- наявності в нього службового посвідчення з фотокарткою, яке містить вказівку на те, що він є представником юридичної особи;

- нотаріально засвідчених виписок із протоколів про призначення посадових осіб, що мають повноваження підписувати документ від імені даної юридичної особи;

- доручення на здійснення відповідної юридичної дії.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

За вчинення нотаріальних дій в закордонних дипломатичних установах справляється консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством. Актуальні тарифи консульського збору містяться у відповідному розділі.

Нотаріальні дії вчиняються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів та сплати консульського збору.

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї або двох осіб (за умови їхнього проживання за однією адресою).

Для засвідчення підпису на заяві необхідно взяти попередній запис та у призначений час особисто пред'явити такі документи:

 1. дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію його першої сторінки (або дійсний «внутрішній» паспорт громадянина України та копії всіх сторінок з відмітками);
 2. квитанцію про сплату консульського збору (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів особистою банківською карткою в приміщенні консульського підрозділу Посольства з використанням банківського терміналу); 
 3. примірник документу, який необхідно посвідчити або засвідчити;
 4. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;
 5. заяву щодо вчинення нотаріальної дії.  

Орієнтовні форми типових заяв Вам будуть надані під час відвідання консульського прийому:

У залежності від змісту заяви також можуть бути необхідні додаткові документи, що стосуються викладених у заяві фактів, наприклад: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу - для оформлення заяви про сімейний стан.


  


Довіреність - це письмовий документ, за яким юридична або фізична особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні дії або отримувати матеріальні цінності. Довіреність видають на розпорядження майном (рухомим та/або нерухомим), отримання грошових і матеріальних цінностей, оформлення спадщини, отримання документів іншої особи. Довіреності на виїзд дітей з України не існує!

Консул посвідчує довіреності від імені однієї особи на ім'я однієї чи декількох осіб.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заповнена та власноручно підписана заява;

2. Дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон заявника + копія першої сторінки  (або дійсний «внутрішній» паспорт громадянина України та копії всіх сторінок з відмітками);

3. Також необхідно знати точні та повні дані «внутрішнього» паспорта довіреної особи та її ідентифікаційний номер платника податків

4. Інші документи та відомості, які стосуються майна чи повноважень, що надаються довіреністю (наприклад, копія технічного паспорта автомобіля, ідентифікаційні дані рухомого чи нерухомого майна, які містяться у правовстановлюючих документах, номер банківського рахунку, реєстраційні дані юридичних осіб тощо).

5. Квитанцію про сплату консульського збору (банківське направлення видається під час консульського прийому після попередньої консультації та огляду поданих документів);

Звертаємо увагу, що чинними тарифами передбачена окрема ставка консульського збору при оформленні довіреності майнового характеру (управління, користування та розпорядження нерухомим майном, банківськими рахунками, пенсією, ведення спадкових справ тощо) на ім'я іншого з подружжя, дітей або батьків. Для застосування такої ставки необхідно надати документи, які підтверджують родинний зв'язок довірителя з уповноваженою особою (зокрема, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб з урахуванням змін прізвища тощо).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

В разі наявності у заявника зразка довіреності рекомендуємо його завчасно надіслати в електронній формі у форматі WORD (.doc) за адресою [email protected].

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Довіреність посвідчується в день подачі всіх необхідних документів.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заповнена та власноручно підписана заява;

Бланк для заповнення: kopiia.docx

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон заявника + копія першої сторінки;

3. Копія ідентифікаційного номера заявника;

4. Оригінал документа, копія якого підлягає засвідченню. 

УВАГА! Закордонні дипломатичні установи не можуть засвідчувати вірність копій документів, що підтверджують особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт тощо).

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Засвідчення вірності копій здійснюється в день подачі всіх необхідних документів.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заповнена та власноручно підписана заява;

Бланк для заповнення: pereklad.docx

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон заявника + копія першої сторінки;

3. Копія ідентифікаційного номера заявника;

4. Оригінал свідоцтва про народження або свідоцтва про смерть, виданого уповноваженим органом на території Франції, переклад якого підлягає засвідченню;

УВАГА! Свідоцтво про народження або свідоцтво про смерть, видане уповноваженим органом на території Франції, має бути обов'язково засвідчене апостилем в Апеляційному суді (Cour d'Appel) за територіальною приналежністю.

5. Переклад документа, зроблений присяжним перекладачем при Апеляційному суді у Франції (у разі засвідчення перекладу, зробленого присяжним перекладачем).

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. 

УВАГА! Якщо переклад свідоцтва про народження оформлюється з метою подання документів до Посольства України у Перу для оформлення дитині набуття громадянства України за народженням та/або оформлення їй паспортного документа, то окреме рандеву на засвідчення перекладу НЕ ПОТРІБНО. Заявник може подати свідоцтво про народження для засвідчення його перекладу одночасно при подачі документів на громадянство дитині та/або оформлення їй паспортного документа.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заповнена та власноручно підписана заява - увага, на прийомі заява подається вже заповненою!

Бланк для заповнення у випадку відмови від спадщини за законом: vidmova-za-zakonom.doc

Бланк для заповнення у випадку відмови від спадщини за заповітом: vidmova-za-zapovitom.doc 

Бланк для заповнення у випадку прийняття спадщини за законом: pryinyatya-za-zakonom.doc

Бланк для заповнення у випадку прийняття спадщини за заповітом: pryinyatay-za-zapovitom.doc

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон заявника + копія його першої сторінки;

3. Копія ідентифікаційного номера заявника;

4. Копія свідоцтва про смерть (за наявності);

5. Копія заповіту (у випадку посвідчення заяви про спадщину за заповітом).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

В разі наявності у заявника зразка заяви рекомендуємо його завчасно (мінімум за 4 робочі дні до прийому) надіслати в електронній формі у форматі WORD (.doc) за адресою [email protected]

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Заява посвідчується в день подачі всіх необхідних документів.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. 

До досягнення нею 16 років виїзд дитини-громадянина України за межі України в супроводі лише одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою заявою-згодою другого з батьків-громадянина України із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Якщо дитина виїжджає без жодного із батьків, тобто в супроводі інших осіб (бабусі, дідуся, старших братів чи сестер, тощо), такі заяви надають обоє із батьків дитини, які є громадянами України.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заповнена та власноручно підписана заява;

Бланк для заповнення: blank-vyizd.docx

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон заявника (батька чи матері дитини) + копія першої сторінки;

3. Копія ідентифікаційного коду заявника;

4. Копія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини.

УВАГА! Якщо дитина народилася у Перу, то свідоцтво про народження має бути обов'язково засвідчене апостилем за місцем народження дитини та подане разом з нотаріально посвідченим перекладом українською мовою.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Заява посвідчується в день подачі всіх необхідних документів.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. 

1. Чи можливо оформити нотаріальний документ (будь-яку довіреність або заяву-згоду) дистанційно?

Ні, нотаріальні дії не вчиняються дистанційно.

2. Чи може нотаріальний документ (будь-яку довіреність або заяву-згоду) підписати інша особа?

Ні. Нотаріальні документи підписуються в присутності консула особою, щодо якої вчиняється нотаріальна дія.

3. Які строки для прийняття спадщини?

Для прийняття спадщини встановлюється  строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

4. Чи можливо відмовитися від прийняття спадщини?

Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини, тобто спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (шість місяців з часу відкриття спадщини). Заява про відмову від прийняття спадщини також подається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування, а неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування. Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною.

Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття (шість місяців з часу відкриття спадщини).

Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю спадщину.

5. Чи можливо вносити зміни до посвідченої довіреності?

Зверніть увагу, що на момент оформлення довіреності у консульському підрозділі Посольства заявник має перевірити повноту та вірність тексту документа. Після чого засвідчує текст довіреності власним підписом під наступною фабулою:  Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий та відповідає моїй волі.

Це означає, що після засвідчення Вашого підпису консулом, жодних змін, виправлень та дописок у довіреність вноситися не може.

У випадку наявності розбіжностей чи невідповідностей у тексті довіреності слід оформити іншу довіреність і на цей раз більш уважно прочитати текст документа.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux