Посольство України в Республіці Перу

, Київ 02:40

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Посольство України в Республіці Перу  
   
   
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в солях Перу  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 66  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 330  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 150 495  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 264  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 66  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 40 132  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 66  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 10 33  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 50 165  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 100 330  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 99  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 99  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 99  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 20 66  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 40 132  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 50 165  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 200 660  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 99  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 99  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 100 330  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 150 495  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 215  
  дворазової 65 215  
  багаторазової 65 215  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 215  
  дворазової 65 215  
  багаторазової 65 215  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 215  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 66  
2 Видача витребуваного документа 50 165  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 110 363  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 33  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 50 165  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 150 495  
4 Видача довідки про засвідчення документа 40 132  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 99  
2 Реєстрація шлюбу 150 495  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 495  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 330  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 150 495  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 165  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 495  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 250 825  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 80 264  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 330  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 100 330  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 165 солів  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1320 солів  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 66 солів  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 165  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 50 165  
- іншим особам 100 330  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 60 198  
- іншим особам 100 330  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 50 165  
є) посвідчення заповітів 50 165  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 495  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  330 солів  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 100 330  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 40 132  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 40 132  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 165  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 40 132  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 33  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 40 132  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 40 132  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 40 132  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 40 132  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 83 солів і не більше 660 солів   
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 165 солів за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 50 солів і не більше 660 солів  
16 Вчинення морських протестів 150 495  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 99  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 40 132  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 50 165  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 33  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100 330  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 660  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 495  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 50 165  

Консульський відділ Посольства України в Республіці Перу
Графік роботи:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця-  з 09:00 год. до 11:00 год.

Середа  - з 14:00 год. до 16:00 год. для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі).

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, вівторок, четвер: з 09:00 год. до 11:00 год.

Межі консульського округу:

Республіка Еквадор, Республіка Колумбія

Примітки:

"Гаряча лінія": (0051) 993458779 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України).